Trong tính cách sáng tạo của con người tài hoa son trẻ Lưu Quang Vũ thì Thơ là hồn cốt thâm hậu nhất, chứ không phải là kịch nghệ, báo chí, văn xuôi hay hội họa – những mảnh đất mà chàng đã từng thử nghiệm, gieo trồng và gặt hái. Với Lưu Quang Vũ,