Tác giả: Lê Việt Hòa
Ca sĩ: Trọng Tấn

NÓN BÀI THƠ

( Nhạc tiền chiến )

 

Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ NghệMang hình bóng quê hươngLợp vào đây trăm mến ngàn thương
Nón bài thơEm đội nón bài thơĐi đón ngày hội mớiNước non ta nay một dải vẹn tròn như chiếc nón bài thơƠ hơ, ơ hơƠ ơ hơ hơ, ơ hơ
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹGửi cho em dòng sông cửa bểCả vầng trăng và cả trời xanhNước dưới sông có khi đầy khi cạnTrăng trên trời khi tỏ khi mờTình đôi ta từ bấy đến giờVẫn tròn như chiếc nón bài thơƠ hơ, ơ hơ
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ NghệMang hình bóng quê hươngLợp vào đây trăm mến ngàn thương
Nón bài thơEm đội nón bài thơĐi đón ngày hội mớiNước non ta nay một dải vẹn tròn như chiếc nón bài thơƠ hơ, ơ hơƠ ơ hơ hơ, ơ hơ
Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹGửi cho em dòng sông cửa bểCả vầng trăng và cả trời xanhNước dưới sông có khi đầy, khi cạnTrăng trên trời khi tỏ, khi mờTình đôi ta từ bấy đến giờVẫn tròn như chiếc nón
Vẫn tròn như chiếc nón bài thơAnh tặng em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *