Author: vuontaodan3

ĐÊM

Tác giả: Nguyễn Hữu Loan ĐÊM Những đêm Hà Nội ngày xưa Trằn trọc Không yên Những cửa Từ đầu hôm Như những mắt nhắm nghiền Bóng nhà bóng cây…