Tác giả: Bùi Xuân Phái

CHÂN DUNG TỰ HỌA

( Kí họa – Ảnh tài liệu )

CHÂN DUNG TỰ HỌA

Nguồn: vuontaodan.net
Sưu tầm: Lanhavn
Ngày gửi: 7/11/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *