Tác giả: Tô Ngọc Vân

THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ

( Thiên nhiên – Con người )

Thiếu nữ bên hoa huệ

Thiếu nữ bên hoa huệ

Tranh sơn dầu – 1943

Nguồn: vuontaodan.net
Sưu tầm: Lanhavn
Ngày gửi: 20/10/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *