Tác giả: Nguyễn Hữu Hiệp

CÓ MỘT NHÁNH HOA HỒNG

( Thơ ca )

Có một nhánh hoa hồng
Tặng em ngày sinh nhật
Không tên người, lạ thật
Ai gửi? có kỳ không?

Rồi suy tư nhớ mong
Hoài nghi và trách giận
Thôi không thèm hoa tặng
Đem đặt góc sau hè

Cứ thế mỗi năm về
Hoa hồng ai lại tặng
Chuyện quen thành thiếu vắng
Em đợi một cành hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *