Tác giả: Nguyễn Thủy

NÓI VỚI NHAU

( Thơ ca )

Cớ sao anh lại phỉnh đùa
Làm chi như rứa để lừa duyên em?
Mà đời còn lắm ưu phiền
Lỡ mai sau sẽ biết tìm anh đâu?

Mười hai bến nước đục trong
May nhờ, ruổi chịu … chỉ lòng nhớ thương.
Mai chia đôi ngã đôi đường
Biết bao giờ lại nói lời hôm nay.

Thương nhau mong mỏi từng ngày
Mong gần chia sớt nỗi nầy niềm kia
Sợ cơn gió chướng đêm khuya
Làm cho thức giấc vỡ lìa tình ta.

Một trời ước mộng còn xa
Một duyên lỡ sẽ biết là về đâu?
Mười hai bến nước đục trong
Nói chi cũng chỉ nỗi mong sau nầy…

Con tim hoà nhịp ngất ngây
Bây giờ thương nói …biết ngày mai sao?
Thôi anh đừng có …gởi trao
Tình trao chi sớm bao giờ nên duyên?

NT.

13 – 7 – 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *