Tác giả: Tranh Hàng Trống

KIỀU GẶP KIM TRỌNG

( Tranh dân gian )

KIỀU GẶP KIM TRỌNG

Nguồn: vuontaodan.net
Sưu tầm: Lanhavn
Ngày gửi: 15/10/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *